Tilastohaku - Museotilasto.fi
MUSEOTILASTO
FI
SV
EN


Museotilasto sisältää Museoviraston kokoaman tilastotiedon ammatillisesti hoidettujen museoiden taloudesta, henkilöstöstä ja toiminnasta.
Museotilasto.fi -verkkopalvelussa on tiedot museoiden toiminnasta vuodesta 2007 lähtien.

Verkkopalvelussa voi hakea ja tarkastella tietoa tilastohaun, avoimena tietona julkaistujen taulukoiden ja vuosittaisten tilastojulkaisujen avulla.


Tilastohaku


Valitse vuosi*

 2020    2019    2018    2017    2016    2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007   

Valitse tilastotieto*

Kysymykset
Maksetut käynnit museokohteittain
Maksetut käynnit yhteensä
Ilmaiskäynnit museokohteittain
Ilmaiskäynnit yhteensä
Kaikki käynnit yhteensä
Koululaisryhmien kävijät kävijöiden kokonaismäärästä
Kaikki käynnit museokohteittain
Päiväkoti-, koululais- ja opiskelijaryhmien kävijät käyntien kokonaismäärästä
Ulkomaisten käynnit käyntien kokonaismäärästä
Asiantuntijapalvelukäynnit
Muut käynnit
Muut käynnit yhteensä
Onko museon omissa tiloissa seuraavia yleisön käytettäviä palveluita?
Opastusten kokonaismäärä
Opastuksiin osallistuneiden henkilömäärä
Järjestettyjen työpajojen kokonaismäärä
Työpajoihin osallistuneiden henkilömäärä
Muiden yleisötapahtumien lukumäärä
Yleisötapahtumien kokonaismäärä
Onko museon perusnäyttelyyn ilmainen sisäänpääsy?
Onko museoon ilmainen sisäänpääsy kaikille kävijöille?
Onko museoon ilmainen sisäänpääsy alle 18-vuotiaille kävijöille?
Pääsymaksu perusnäyttelyyn, aikuiset
Pääsymaksu vaihtuvaan näyttelyyn, aikuiset
Pääsymaksu perusnäyttelyyn, lapset
Pääsymaksu vaihtuvaan näyttelyyn, lapset
Jos museoon on sisäänpääsymaksu, tarjoaako museo tiettyinä päivinä vuodessa ilmaisen sisäänpääsyn?
Jos kyllä, kuinka monena päivänä vuodessa?
Jos kyllä, montako tuntia vuodessa?
Museon pääyksikön avoinna olo
Museokohteiden avoinnaolopäivien määrä yhteensä vuodessa
Museokohteiden avoinnaolotuntien määrä yhteensä vuodessa
Vaihtuvat näyttelyt: oma tuotanto
Vaihtuvat näyttelyt: yhteistyönäyttelyt
Vaihtuvat näyttelyt: muiden tuottamat näyttelyt
Vaihtuvat näyttelyt yhteensä
Valmistuneet uudet kiertonäyttelyt
Ulkomaille tuotetut näyttelyt
Kaikki näyttelyt yhteensä
Taidenäyttelyiden lukumäärä museon vaihtuvista näyttelyistä
Taideteollisuus-, valokuvataide- ja rakennustaidenäyttelyiden lukumäärä museon vaihtuvista näyttelyistä
Kulttuurihistoriallisten ja historiallisten näyttelyiden lukumäärä museon vaihtuvista näyttelyistä
Etnografisten näyttelyiden lukumäärä museon vaihtuvista näyttelyistä
Tekniikan ja teollisuusnäyttelyiden lukumäärä museon vaihtuvista näyttelyistä
Luonnonhistoriallisten ja luonnontieteellisten näyttelyiden lukumäärä museon vaihtuvista näyttelyistä
Muiden näyttelyiden lukumäärä museon vaihtuvista näyttelyistä
Vaihtuvat näyttelyt yhteensä aihetyypin mukaan
Museon tuottamat näyttelyt museon omien tilojen ulkopuolella
Valmistuneet uudet verkkonäyttelyt
Museon julkaisemat kirjat (monografiat ja artikkelikokoelmat)
Museon julkaisemat aikakausjulkaisut (kirjat ja lehdet)
Vuoden aikana julkaistut artikkelit
Museoiden vuosikertomukset tai vastaavat julkaisut
Kaikki julkaisut ja artikkelit yhteensä
Painetut näyttelyjulkaisut
Painetut tutkimukset
Muut painetut julkaisut
Museon julkaisemat kokoelmajulkaisut
Museon julkaisemat näyttelyjulkaisut
Museon julkaisemat tutkimusjulkaisut
Muut julkaisut
Julkaisut yhteensä
Kuinka monta näistä julkaisuista on julkaistu painettuna?
Kuinka monta näistä julkaisuista on julkaistu verkkojulkaisuna?
Kuinka monta näistä julkaisuista on julkaistu elektronisena julkaisuna (esim. CD-romit tai DVD:t)?
Taidehistoriallisten julkaisujen lukumäärä museon julkaisuista
Taideteollisuus-, valokuvataide- ja rakennustaidejulkaisujen lukumäärä museon julkaisuista
Kulttuurihistoriallisten ja historiallisten julkaisujen lukumäärä museon julkaisuista
Etnografisten julkaisujen lukumäärä museon julkaisuista
Tekniikan ja teollisuusjulkaisujen lukumäärä museon julkaisuista
Luonnonhistoriallisten ja luonnontieteellisten julkaisujen lukumäärä museon julkaisuista
Muiden julkaisujen lukumäärä museon julkaisuista
Julkaisut yhteensä aihetyypin mukaan
Onko museon tiloissa yleisöpääte?
Onko museolla käytössä sähköinen kokoelmahallintajärjestelmä?
Onko museolla kirjattu kokoelmapoliittinen ohjelma?
Onko museolla kirjattu digitointisuunnitelma?
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat: koko laajuus
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat: vuoden kartunta
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat: kokoelmapoistot
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat: kokoelmahallintajärjestelmään luetteloitujen objektien lukumäärä
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat: digitoitujen objektien lukumäärä
Kulttuurihistorialliset esinekokoelmat: verkossa julkaistujen digitaalisten objektien kokonaismäärä
Taidekokoelmat: koko laajuus
Taidekokoelmat: vuoden kartunta
Taidekokoelmat: kokoelmapoistot
Taidekokoelmat: kokoelmahallintajärjestelmään luetteloitujen objektien lukumäärä
Taidekokoelmat: digitoitujen objektien lukumäärä
Taidekokoelmat: verkossa julkaistujen digitaalisten objektien kokonaismäärä
Luonnontieteelliset kokoelmat: koko laajuus
Luonnontieteelliset kokoelmat: vuoden kartunta
Luonnontieteelliset kokoelmat: kokoelmapoistot
Luonnontieteelliset kokoelmat: kokoelmahallintajärjestelmään luetteloitujen objektien lukumäärä
Luonnontieteelliset kokoelmat: digitoitujen objektien lukumäärä
Luonnontieteelliset kokoelmat: verkossa julkaistujen digitaalisten objektien kokonaismäärä
Valokuvakokoelmat: laajuus
Valokuvakokoelmat: vuoden kartunta
Valokuvakokoelmat: kokoelmapoistot
Valokuvakokoelmat: kokoelmanhallintajärjestelmään luetteloitujen objektien määrä
Valokuvakokoelmat: digitoitujen objektien lukumäärä
Valokuvakokoelmat: verkossa julkaistujen digitaalisten objektien kokonaismäärä
Audiovisuaalinen aineisto: laajuus
Audiovisuaalinen aineisto: vuoden kartunta
Audiovisuaalinen aineisto: kokoelmapoistot
Audiovisuaalinen aineisto: kokoelmanhallintajärjestelmään luetteloitujen objektien määrä
Audiovisuaalinen aineisto: digitaalisten objektien kokonaismäärä
Audiovisuaalinen aineisto: verkossa julkaistujen digitaalisten objektien kokonaismäärä
Vakinainen, päätoiminen henkilökunta henkilötyövuosina
Vakinaisesta, päätoimisesta henkilökunnasta museoammatillisia henkilötyövuosina
Todelliset henkilötyövuodet yhteensä
Toimiiko museossa vapaaehtoistyöntekijöitä?
Vapaaehtoistyöntekijöiden työpanos tunteina vuodessa
Palkkausmenot yhteensä
Kiinteistömenot sekä korot ja poistot yhteensä
Kokoelmahankintamenot
Näyttelytoiminnan menot
Markkinointi- ja viestintämenot
Muut menot
Muut menot yhteensä
Menot yhteensä
Valtionosuus (Museolaki 729/1992)
Valtionavustukset
Kunnan avustukset (ei koske kunnallisia museoita)
Muut toiminta-avustukset
Muut hankeavustukset
EU-tuet ja -avustukset
Sponsorituki
Pääsymaksutulot
Myyntitulot
Palvelu- ja muut tulot
Palvelu- ja myyntitulot
Muut omatoimiset tulot
Omat tulot yhteensä
Tulot yhteensä

Valinta:

  Valitse hakutapa

  Vastaukset museoittain   Vastaukset museoittain, haun rajaus esim. alueen mukaan   Vastaukset ryhmittäin tai alueittain  

  Valitse museot

  Valitse kaikkiPoista kaikki

  Näytä tuloksissa seuraavat museoiden taustatiedot

  Museotyyppi   Valtionosuus   Maakunta  
  Museoryhmä   Omistusmuoto   Kunta